Věznice Plzeň - Bory

Věznice Plzeň Bory

Věznice Plzeň - Bory patří mezi nejznámější věznice v České republice. Nalézá se na jižním okraji města Plzeň, poblíž Litické přehrady. Pohled na věznici Pzeň - Bory se naskytne návštěvníkovi přijíždějícimu do Plzně od jihu.

Při stavbě budovy borské věznice bylo použito originální architektonické řešení, kterým se v následujících letech při stavbě dalších věznic v různých zemích světa několikrát nechali jejich stavitelé inspirovat. Stavba věznice Plzeň - Bory se skládá z ústřední kupole, z níž paprskovitě vybíhají jednotlivá křídla budovy. Výsledný tvar komplexu věznice Plzeň - Bory tvoří pravidelný osmihran. Ke křídlu směřujícímu k prostoru vstupní brány do věznice je kolmo připojena velitelská budova. V tomto křídle byla v době dokončení stavby umístěna kaple (za dob komunismu přestavěná na tělocvičnu) a v přízemí chodba spojující kupoli s velitelskou budovou (panská chodba). V ostatních sedmi křídlech jsou umístěni vězni. Pod centrální kupolí věznice se nachází studna. Dle dochovaných historických pramenů při kopání studny narazili dělníci na silnou vrstvu uhlí.

Z dostupných pramenů víme, že městská rada v Plzni již v roce 1870 vyjednávala o prodeji pozemků na výstavbu věznice. S výstavbou Borské věznice bylo započato v roce 1873 dle plánu anglického stavitele Jiřího Ansle. Dokončena byla v roce 1878, ve kterém byli ve věznici umístěni první vězni. Dne 15.července 1878 přijel do Plzně vlak s eskortou prvních 43 odsouzených, se kterými se počítalo pro dokončovací práce na komplexu borské věznice. Věznice Plzeň - Bory byla téměř po celou dobu své existence, tedy od svého založení až do roku 1990 využívána mimo jiné též k věznění politických vězňů.

V současné době patří věznice Plzeň - Bory mezi věznice se zvýšenou ostrahou. Tito vězni jsou umístěni v jednom z křídel věznice. Další křídlo je vyhrazeno pro výkon vazby, kde jsou umísťeni obvinění muži, ženy a mladiství. V ostatních křídlech věznice jsou umístěni vězni, kteří zde vykonávají trest odnětí svobody se zařazením dle vnitřní diferenciace do věznice s ostrahou. Kapacita Borské věznice je přibližně 1200 vězňů.

Věznice Plzeň Bory odkazy | obrázky